วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ฮอร์โมน

ประเภทของฮอร์โมน
  • โปรตีนและโพลิเพปไทด์
  • สเตียรอยด์
  • อนุพันธ์ของกรดอะมิโน
  • อนุพันธ์ของกรดไขมัน

ไม่มีความคิดเห็น: